Regulamin Domu Pod Jawornikiem
 
   * Prosimy o niepalenie w domu papierosów, cygar, fajek itp.
   * Obuwie pozostawiamy w korytarzu, a w domu chodzimy w pantoflach. 
   * Posiłki spożywamy w jadalni, ale nie w sypialniach; z czajnika i innych urządzeń elektrycznych korzystamy tylko w kuchni. 
   * Goście zobowiązani są użytkować pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zachować porządek.
   * Dom jest ogrzewany poprzez centralne ogrzewanie. CO jest uruchamiane w okresie zimowym. Palenie w kominku możliwe tylko na zasadach określonych przez Gospodarzy.
   * Prowadzimy segregację śmieci. Wszystkie śmieci, a szczególnie zużyte środki higieny osobistej wyrzucamy do koszy na śmieci, do ubikacji wrzucamy tylko papier toaletowy.
   * Czworonożnych przyjaciół nie przywozimy do domu.
   * Doba pobytowa trwa od 16.00 do 10.00 następnego dnia.
   * Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem całości opłaty (tylko gotówka) za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Opłata klimatyczna wynosi 2,0/dobę/osobę. Po zakwaterowaniu Goście zobowiązani są do przedstawienia dowodu tożsamości celem zameldowania (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960)
·         Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w pokoju w obecności Gospodarza
   * W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi, za skrócenie pobytu opłata również nie podlega zwrotowi.
   *  Prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP i PPOŻ.
   * Wykupiony pobyt w domu nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
   * Posiadamy parking niestrzeżony, w związku z czym Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia znajdującego się w autach, jak również za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
   * Dom Pod Jawornikiem znajduje się na terenie prywatnym. Odwiedziny osób trzecich mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Gospodarzy. Gospodarze nie wyrażają zgody na nocleg osób nie zameldowanych oraz na korzystanie przez obce osoby z miejsc parkingowych. Samochody osób nie mieszkających w obiekcie zostaną odholowane na parking policyjny w Lesku.
   * Palenie ogniska i grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Węgiel we własnym zakresie.
   * Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Gospodarzy. Gospodarz dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Gości co do takich uszkodzeń w ciągu pierwszej doby po otrzymaniu kluczy oznacza, że Goście nie mają zastrzeżeń co do całego lokalu. Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe z ich winy w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt. 
   *Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez trzy miesiące od daty wyjazdu, a następnie zniszczone.
   * W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza niniejszy regulamin, spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Gospodarz zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Gospodarz zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji, wezwania policji lub SG, Gospodarz ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia pobytu.
               Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
                  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
                  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
   * Gospodarze ze swej strony zapewniają:
- zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
- miłą i uprzejmą obsługę,
- wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą,
- w miarę możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte na czas.
   * W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne itp.) Gospodarz ma prawo wejść do domku bez zgody Gości celem usunięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe, aby zminimalizować szkody i zabezpieczyć mienie gości.
   * Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu
   * Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 30 zł.
   * W razie potrzeby lub pytań, pod nieobecność Gospodarzy prosimy dzwonić pod numer telefonu 663 151 424.
 
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właścicieli i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2021.
 
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 
Życzymy Państwu miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń – a w razie potrzeby służymy radą i pomocą!
Irena Grzyb
 38-608 Wertlina 100
663 151 424
 
Copyright ©2016 Pod Jawornikiem