Regulamin Domu Pod Jawornikiem

 
   Prosimy o niepalenie w domupapierosów, cygar, fajek itp. – dym wsiąka w sofę, fotele, firanki i nie jest przyjemnie przebywać w zadymionym pomieszczeniu.
   Obuwie pozostawiamy w korytarzu, a w domu chodzimy w pantoflach. 
   Posiłki spożywamy w jadalni, ale nie w sypialniach; z czajnika i innych urządzeń elektrycznych korzystamy tylko w kuchni. 
   Goście zobowiązani są użytkować pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zachować porządek.
   Wszystkie śmieci, a szczególnie zużyte środki higieny osobistej wyrzucamy do koszy na śmieci, do ubikacji wrzucamy tylko papier toaletowy.
   Czworonożnych przyjaciół nie przywozimy do domu – przede wszystkim ze względu na innych gości, rodziny z dziećmi i osoby uczulone na sierść.
   Doba pobytowa trwa od 16.00 do 10.00 następnego dnia - umożliwi to nam przygotowanie pokoju dla następnych gości.
   Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem opłaty za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Po zakwaterowaniu goście zobowiązani są do przedstawienia dowodu tożsamości celem zameldowania.
   W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi, za skrócenie pobytu opłata również nie podlega zwrotowi.
   Wszelkie usterki wynikłe w trakcie wynajmowania pokoju prosimy niezwłocznie zgłaszać gospodarzom.
     Prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP i PPOŻ. 
   Wykupiony pobyt w domu nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
   Posiadamy parking niestrzeżony,
   Dom Pod Jawornikiem znajduje się na terenie prywatnym. Gospodarze nie wyrażają zgody na odwiedziny, a tym bardziej nocleg osób nie zameldowanych oraz na korzystanie przez obce osoby z miejsc parkingowych. Samochody osób nie mieszkających w Domkach zostaną odholowane na parking policyjny w Lesku.
   Palenie ogniska i grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.
    Zostawmy pokój w takim stanie, w jakim go zastaliśmy –goście ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i uszkodzenia powstałe z ich winy.
   Właściciel domu może wymówić pobyt osobom, które rażąco naruszyły regulamin pobytu, wyrządziły szkodę w mieniu gospodarzy, gości lub innych osób przebywających w naszym obiekcie
   Gospodarze ze swej strony zapewniają:
- zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
- miłą i uprzejmą obsługę,
- wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą,
- w miarę możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte na czas.
   W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne itp.) właściciel ma prawo wejść do domku bez zgody gości celem usunięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe, aby zminimalizować szkody i zabezpieczyć mienie gości.
   Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 30 zł.
   W razie potrzeby lub pytań, pod nieobecność gospodarzy prosimy dzwonić pod numer telefonu 663 151 424.
 
Życzymy Państwu miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń – a w razie potrzeby służymy radą i pomocą!
Irena Grzyb
 38-608 Wertlina 100
663 151 424
 
Copyright ©2016 Pod Jawornikiem