Regulamin Domków Pod Jawornikiem

 
Oddajemy do Państwa dyspozycji w pełni wyposażony domek. Dokładamy wszelkich starań, by Wasz pobyt u nas był udany, dlatego prosimy przestrzegać poniższego regulaminu: 
* Prosimy o niepalenie w domku papierosów, cygar, fajek itp.
* Obuwie pozostawiamy w holu, a w domku chodzimy w pantoflach. 
* Posiłki spożywamy na dole – w kuchni i pokoju, ale nie w sypialniach; z czajnika i innych urządzeń elektrycznych korzystamy tylko w     kuchni.
* Goście zobowiązani są do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych     naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie. W             przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.
* Domki są ogrzewane poprzez centralne ogrzewanie lub kominek. Centralne ogrzewanie jest uruchamiane tylko w okresie                       zimowym. Bardzo prosimy uważać przy paleniu w kominku - nie przenosić płonących polan i rozsądnie dokładać drewna do kominka.       Palenie w kominku możliwe tylko na zasadach określonych przez Gospodarzy i drewnem dostarczonym przez nich.
* Prowadzimy segregację śmieci. Wszystkie śmieci, a szczególnie zużyte środki higieny osobistej wyrzucamy do koszy na śmieci, do       ubikacji wrzucamy tylko papier toaletowy.
* Czworonożnych przyjaciół nie przywozimy do domku.
* Doba pobytowa trwa od 16.00 do 10.00 następnego dnia. Jeśli domek jest wolny, Goście mogą korzystać z niego we wcześniejszych godzinach bez dodatkowej opłaty.
* Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem całości opłaty (tylko gotówka) za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Po             zakwaterowaniu Goście zobowiązani są do przedstawienia dowodu tożsamości celem zameldowania (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji
   ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Opłata klimatyczna wynosi 2,0zł/dobę/osobę.  
* Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Gospodarza.  
* W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi, za skrócenie pobytu opłata również nie podlega           zwrotowi.
* Prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP i PPOŻ.
* Wykupiony pobyt w domku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz             kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Gości.
* Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
* Posiadamy parking niestrzeżony, w związku z czym Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych         samochodów oraz mienia znajdującego się w autach, jak również za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
* Domki Pod Jawornikiem znajdują się na terenie prywatnym. Odwiedziny mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Gospodarzy. Gospodarze     nie wyrażają zgody na nocleg osób nie zameldowanych oraz na korzystanie przez obce osoby z miejsc parkingowych. Samochody osób     nie mieszkających w Domkach zostaną odholowane na parking policyjny w Lesku.
* Palenie ogniska i grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu – nie na tarasie. Węgiel we własnym zakresie.
* Domki pod Jawornikiem są obiektami noclegowymi turystycznymi krótkotrwałego zakwaterowania. Nie są miejscem umożliwiającym       wykorzystywanie artystycznych wykonań i nie posiadają nośników służących do ich wykorzystywania. Jednak istnieje możliwość         nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu RTV w celu odtworzenia przez Gości własnych nagrań, zdjęć, itp., oraz sprawdzenia prognozy         pogody na czas pobytu.
* Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Gospodarza. Gospodarz dopuszcza możliwość stwierdzenia                   uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze           strony Gości co do takich uszkodzeń w ciągu pierwszej doby po otrzymaniu kluczy oznacza, że Goście nie mają zastrzeżeń co do           całego lokalu. Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe w Domku – w tym stłuczone naczynia- w czasie ich pobytu i wyrażają     zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt. 
* Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane w ciągu dwóch miesięcy na jego koszt na         wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez trzy miesiące od daty           wyjazdu, a następnie zniszczone.
* W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza niniejszy regulamin, spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega                     powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Gospodarz zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w           Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko     ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Gospodarz zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji, wezwania policji lub       SG, ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Gościowi pobytu.
   Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
              • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
              • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
* Gospodarze ze swej strony zapewniają:
- zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
- miłą i uprzejmą obsługę,
- wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą,
- w miarę możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte na czas.
* Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np.             czasowym brakiem wody, prądu
* W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne itp.) Gospodarz ma prawo wejść do domku bez zgody Gości celem     usunięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe, aby zminimalizować szkody i zabezpieczyć mienie Gości.
* Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 30 zł.
* W razie potrzeby lub pytań, pod nieobecność Gospodarzy prosimy dzwonić pod numer telefonu 663 151 424.
 
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właścicieli i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2023.
 
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 
Życzymy Państwu miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń – a w razie potrzeby służymy radą i pomocą!
Irena Grzyb
 38-608 Wertlina 100
663 151 424
 
Copyright ©2016 Pod Jawornikiem